matematik-fen-dersi.com matematik-fen-dersi.com - Matematik ?zel Ders

matematik-fen-dersi.comWebsite Profile

Title: Matematik ?zel Ders
Keywords: ?zel ders, matematik ?zel ders, istanbul ?zel ders, geometri ?zel ders,
Description:Matematik ?zel Ders ve di?er e?itimle ilgili ?eyler yazd???m web sitem.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

matematik-fen-dersi.com Information

Website / Domain:matematik-fen-dersi.com
Website IP Address:213.136.77.231
Domain DNS Server:ns1.platinticaret.com,ns2.ns-service.de,ns.ns-service.de,ns2.platinticaret.com

matematik-fen-dersi.com ranks

Alexa Rank:2572916
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

matematik-fen-dersi.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,173
Daily Revenue:$16
Monthly Revenue:$507
Yearly Revenue:$$6,173
Daily Unique Visitors:1,556
Monthly Unique Visitors:46,680
Yearly Unique Visitors:567,940

matematik-fen-dersi.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 mod_perl/2.0.8 Perl/v5.10.1
Date Wed, 19 Sep 2018 14:21:51 GMT

matematik-fen-dersi.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
?zel ders 16 3.34%
matematik ?zel ders 1 0.43%
istanbul ?zel ders 0 0.00%
geometri ?zel ders 0 0.00%

matematik-fen-dersi.com Similar Website

Domain WebSite Title
ozelmatematikogretmenleri.com ?zel matematik dersi, Matematik ?zel ders, ?zel ders matematik,
lidermatematik.com Matematik ?zel Ders | Matematik Kursu | ?zel Ders Ankara
sinavadestek.com ?zel ders, birebir ?zel ders, matematik ?zel ders, fizik ?zel ders, kimya ?zel ders, SAT ?zel ders...
ozeldersyardim.com Matematik ?zel Ders Ankara | ?zel Ders Yard?m
firsategitim.com matematik ?zel ders, fizik ?zel ders, kimya ?zel ders, ingilizce ?zel ders, geometri ?zel ders, t?r...
ders.net.tr ?zel Ders ?lanlar? Matematik ?ngilizce Dersleri
matematikfenevi.com Matematik Fen Evi | ?zel Ders Bornova ?zmir
masabasiegitim.com ..:: Masaba?? E?itim - Matematik - ?zel ders - Ankara::..
coskunhoca.com Matematik Fizik Geometri ?zel Ders ??retmeni
bogaziciders.com Matematik, ?ngilizce, Ekonomi, Kalkülüs, ?zel ders, verenler
matematikdersimiz.com Ankara Matematik ?zel Ders | BA?ARININ ADRES?
profesyonelmatematik.com Profesyonel Matematik , YGS-LYS-TEOG Ankara Matematik ?zel Ders
ozel-ders.org ?ZEL DERS Fizik Matematik | Ankara ?stanbul'da Ders Verenler
ozeldersmatematik.net Matematik ?zel Ders , Ankara Matematik ?zel Ders , ??retmeni - Hocas? Birebir E?itim
kemalturkeli.com Matematik ?zel Ders, Türk?e ?zel Ders Verme, SBS, LYS, YGS, 8.S?n?f Matematik, Yard?mc? 8 Matematik...
matematikgeometri.com matematik geometri, matematik ??retmeni, geometri ??retmeni, ?zel sorular, SBS, YGS, LYS ?zel ders...
ozelderstr.com ?zel Ders ?lanlar? - Matematik, ?ngilizce ve Tüm Dersler - ?zel Ders TR
dersevi.org ?zel Ders: ?zel Matematik Dersinde Ba?ar?n?n Do?ru Adresi Ders Evi

matematik-fen-dersi.com Alexa Rank History Chart

matematik-fen-dersi.com aleax

matematik-fen-dersi.com Html To Plain Text

Matematik ?zel Ders Matematik ??renmenin zaman? gelmedi mi?! Matmatik ?zel Ders 2017 ??eri?e atla Ba?lang?? 2017 ?zel Ders ücretleri Neden ?zel Ders? ??leni? Hakk?mda R?portaj Ka? Saatte ??renilir? ?zel Ders ile K?sa Sürede ?ok ?ey ??renin! ?lk – Orta – Lise ve üniversite ??rencileri Aylar, hatta y?llar süren eksikleriniz varsa, Aylarca hatta y?llarca hi? matematik ?al??mam??san?z, Y?llard?r matematikten hep zay?f notlar ald?ysan?z Rastlad???n?z onca farkl? ??retmene ra?men sonu?lar de?i?mediyse, Düzenli ve bilin?li bir ?al??mayla eksiklerinizi k?sa sürede kapatabilirsiniz. Matematikten ba?ar?l? ??renciler de kendilerine vakit kazand?racak bilgileri, unuttu?u eski bilgileri do?ru ?ekilde kullanmay? ??renecek. G?zden ka?an eksiklerini tamamlayacaklar. Ge?mi?te ??rendi?i konular? sürekli kullanabilir olacaklar, ünitelerin i?leni? s?ras?nda olu?an bo?luklarda konular? unutmayacaklar (Bir ünitede ??renilen bir bilgi birka? ünite sonraki ünitede kullan?ld??? olur). Bilgiler ak?llar?nda kullan?labilir halde bulunacak. Haz?rl?k okuyan ??renciler koca bir bo?lukla bir üst s?n?fa ge?memi? olacak. Ufak ?al??malarla bir üst s?n?fa büyük avantajlarla ba?layacaklar. Buraya kadar yaz?lar?m? okudunuz. E?er ?stanbul Kad?k?yde ya??yorsan?z size ücretsiz ders ?al??ma plan? yap?p her gün takibini yapaca??m. (Ek bilgi i?in t?klay?n: Bilgi veya Whatsapp dan bana yaz?n. Whatsapp: 05353483212) Bu ?al??malar sonucunda ??rencilerimiz: Ge?mi? y?llardaki eksiklerini k?sa sürede tamamlayacak Unuttuklar? konular? hat?rlayacak Matemati?e ilgisi artacak Matematik d???ndaki derslerden de ba?ar?s? artacak Do?ru ?al??ma al??kanl?klar? kazanacak Daha k?sa sürede daha etkili ?al??may? ??renip, zaman s?k?nt?s? ya?amayacak Gerekti?inde farkl? ??züm yollar?ndan haberdar olacak ?al??ma iste?i azald??? anlarda e?itim sisteminden kopmayacak Yapt??? ?al??malar takip edilecek, fark edemedi?i hatalar?n? al??kanl?k haline getirmeyecek ?al??t??? konular? ?abuk unutmayacak, bilgilerini daha uzun süre koruyabilecek Ge?mi?te ??rendikleriyle üst s?n?flarda ??rendiklerinin ba?lant?s?n? kurabilecek S?n?f ??retmeninin beklentilerini daha iyi bilecek, ?al??malar?n? do?ru y?nlendirecek Kendine güveni artacak Umutsuzlu?a kap?l?p ba?ar?s?zl??? kabullenmeyecek, Ba?ar?s?n? art?racak Okullarda ald??? e?itimin ?zünü ??renmeyerek e?itim hayat?n? bo?a ge?irmeyecek Her bir derste yapt??? ?al??malar kay?t alt?na al?narak sürekli geri bildirim yap?lacak. (ek bilgi isteyin. Whatsapp: 05353483212) Yüksek ders ücretleri yüzünden aileler zor durumda kalmayacak… Sayfa ba??ndaki menüden bu y?l?n ders ücretleri ve di?er konular hakk?ndaki sayfalar?m? ziyaret edin. Sorular?n?z? yorum k?sm?ndan veya matematiksel@gmail.com adresine mail atarak sorabilirsiniz. ?lgi duyabilece?iniz di?er konular. Daha fazlas? i?in sa?daki kategoriler b?lümünü inceleyin. 2016 ?zel Ders ücretleri Benim Hakk?mda Neden ?zel Ders Hangi Konu Ka? Saatte ??lenir? Dersler Nas?l ??lenir Matematik D???ndaki Dersler ??in R?portaj Peki nas?l ?al??mal?? Sa? menüdeki Sayfalar b?lümünü ve kategoriler b?lümünü incelemeyi unutmay?n. Mesle?im olan ?zel Ders üzerinde dikkate de?er bir tecrübeye sahip oldu?umu belirtirim. Bu y?l?n ?zel Ders ücretlerini incelemeyi unutmay?n. ?stanbul ?zel Ders ücretleri Mehmet Hattato?lu ?zel Ders ile K?sa Sürede ?ok ?ey ??renin! i?in 2 cevap Mehmet Hattato?lu der ki: 05 Eylül 2010, 13:28 S?nava haz?rlananlar i?in faydal? g?rdü?üm yaz?lar?mdan baz?lar?: Ders Program? Nas?l Olmal? – ?rnek Ders Plan? ?ocu?um Ders ?al??mak ?stemiyor Ders ?al??mamak ??in Uydurulan Bahaneler ?ocu?u ders ?al??mayan velilere yasemin der ki: 12 May?s 2011, 11:30 te?ekürler Yorumlar kapal?. Mehmet Hattato?lu 0535 348 32 12 matematiksel@gmail.com Arama: Sayfalar Hangi Konu Ka? Saatte ??renilir? ??leni? NEDEN ?ZEL DERS ALMADAN OLMUYOR? Ortalama Yükseltme S?navlar? ?zel Ders ile K?sa Sürede ?ok ?ey ??renin! R?portaj ücretsiz Ders ?al??ma Takibi Yaz Kamp? YGS Konular? 2017 ?zel Ders ücretleri Di?er Dersler Hakk?mda Matematik Nas?l ?al???l?r? Ba?ar?s?z olma nedenleri 1- ??zümü Anlamamak Ezberci E?itim Sisteminin Faydalar? 2- Birka? soru ??züp ?al??may? b?rakmak Etiketler 2011 SBS S?nav? Ne zaman Fen Fen Ders KPSS Matematik Matematik Dersi Matematik Nedir Matemati?in ?nemi milli e?itim bakanl??? Okullar ne zaman a??lacak SBS S?navlar? S?nav s?nav sonu?lar? Türk?e Ders ?ss ?zel Ders ?zel Dersler Link Payla??m B?lümü Matematik ??renmenin zaman? gelmedi mi?! WordPress ile gü?lendirilmi?tir.

matematik-fen-dersi.com Whois

Domain Name: MATEMATIK-FEN-DERSI.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Name Server: NS1.MASTERTHEME.COM
Name Server: NS2.MASTERTHEME.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-19T14:21:51Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en